STOPKA

5,0 International GmbH
Brauhausstraße 8
86732 Oettingen
Germany
Telefon: +49 531 7003-500
E-mail: info@5-0-original.de

Nota prawna
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Oettingen, Niemcy
Zarejestrowana w: Niemczech w Sądzie Okręgowym w Augsburgu, HRB 759
Numer VAT: DE 288 113 140
Dyrektor zarządzający: Peter Böck

Komisja Europejska utworzyła platformę internetową (platformę ODR) do rozwiązywania konfliktów między firmami a klientami online. Dostęp do platformy ODR można uzyskać pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jesteśmy zobowiązani do rozwiązywania konfliktów z klientami przed komisją arbitrażową ds. konsumentów. W tym celu klienci mają prawo zwrócić się do następującej konsumenckiej komisji arbitrażowej: Ogólny konsumencki sąd polubowny przy Zentrum für Schlichtung e. V., Straßburger Str. 8, 77694 Kehl, Niemcy, www.verbraucher-schlichter.de.

Wyłączenie odpowiedzialności

Sąd Okręgowy w Hamburgu orzekł w swojej decyzji z dnia 12 maja 1998 r., że operator strony internetowej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linku umieszczonego przez operatora. Sąd okręgowy stwierdził, że można tego uniknąć tylko wtedy, gdy operator strony internetowej wyraźnie zdystansuje się od treści strony, do której prowadzi link. Niniejsza strona internetowa zawiera linki do innych stron w Internecie. W przypadku wszystkich takich linków obowiązują następujące zasady:

5,0 International GmbH wyraźnie oświadcza, że nie mamy żadnego wpływu na wygląd i treść stron internetowych, do których prowadzą linki. Z tego powodu wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki z naszej strony internetowej. 5,0 International GmbH nie odpowiada za treść takich stron internetowych. Niniejsze oświadczenie wyjaśniające dotyczy wszystkich linków umieszczonych na stronach internetowych 5,0 International GmbH oraz wszystkich treści takich stron, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem podanych linków.

5,0 International GmbH dokładnie przeanalizowała wszystkie informacje zawarte na tej stronie. 5,0 International GmbH w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z linków zamieszczonych na stronie internetowej 5,0 International GmbH.

5,0 International GmbH z radością wita Cię na tej stronie i cieszy się z Twojego zainteresowania naszymi produktami. Możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych. Udzielenie odpowiedzi jest dobrowolne. Wszystkie dane osobowe gromadzone na stronie internetowej 5,0 International GmbH są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia danemu klientowi indywidualnych usług, dostarczania informacji o produktach, wysyłania produktów dla fanów lub przedstawiania ofert usług naszym klientom. 5,0 International GmbH gwarantuje, że Twoje dane są traktowane z zachowaniem poufności zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.