POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Omówienie ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią Ci łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które zamieściliśmy pod tą treścią.

Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest przeprowadzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe można znaleźć w stopce strony internetowej.

W jaki sposób rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępnienia ich nam przez Ciebie. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz w naszym formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich rejestrowanie podczas odwiedzin na stronie internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do strony internetowej). Informacje te są rejestrowane automatycznie, gdy uzyskujesz dostęp do tej strony internetowej.

W jakich celach wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony internetowej. Wykorzystamy również Twoje dane kontaktowe, aby powiadomić Cię o wygranej w konkursie. Inne dane mogą zostać wykorzystane do analizy Twoich zachowań jako użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Masz prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych. Możesz skontaktować się z nami w sprawie tych lub innych kwestii związanych z ochroną danych w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w stopce. Ponadto masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas odwiedzania tej strony internetowej. Proces ten odbywa się głównie za pomocą plików cookie i oprogramowania analitycznego. Analiza Twojej aktywności przeglądania jest zazwyczaj anonimowa; Twoje zachowanie podczas przeglądania nie może być przypisane do Ciebie. Analiza ta może zostać odwołana lub możesz jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich lub do innych stron internetowych, za które ponosimy odpowiedzialność. Jeśli skorzystasz z linku do którejkolwiek z tych stron internetowych (które nie są pod naszą kontrolą), informujemy, że strony te mają własne oświadczenia o ochronie prywatności i że nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Zapoznaj się z daną polityką prywatności, zanim dobrowolnie przekażesz tym stronom jakiekolwiek dane osobowe.

Linki zewnętrzne są oznaczone tym symbolem:

Tylko wtedy, gdy klikniesz link zewnętrzny, dane zostaną przesłane do miejsca docelowego linku. Jest to technicznie konieczne ze względu na protokół, na którym opiera się Internet (TCP/IP = Transfer Control Protocol / Internet Protocol). Przesyłane dane to w szczególności: Twój adres IP, czas kliknięcia linku i strona, na której kliknięto link.

Poszczególne linki mogą oznaczać transfer danych do krajów spoza Europy. W związku z tym może się zdarzyć, że zagraniczne osoby trzecie, władze lub służby specjalne otrzymają dane dotyczące połączenia. Jeśli nie chcesz, aby wspomniane dane zostały przesłane do miejsca docelowego linku lub były przeglądane przez wspomniane osoby trzecie, nie klikaj linku.

2. Hosting i sieci CDN

Hosting zewnętrzny

Hostujemy naszą stronę internetową w firmie Hetzner. Dostawcą jest Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z polityką prywatności danych firmy Hetzner: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

Korzystamy z usług Hetzner na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest jak najbardziej wiarygodne przedstawienie naszej strony internetowej. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. i art. 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych

Zawarliśmy z wyżej wymienionym dostawcą umowę o przetwarzaniu danych (DPA). Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych

Aby zagwarantować przetwarzanie danych zgodnie z przepisami o ochronie danych, zawarliśmy z naszym hostem umowę o przetwarzanie danych.

Cloudflare

Korzystamy z usługi „Cloudflare” świadczonej przez Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA.

Cloudflare oferuje sieć dostarczania treści z DNS, która jest dostępna na całym świecie. W rezultacie transfer informacji między Twoją przeglądarką a naszą stroną internetową jest technicznie kierowany przez sieć Cloudflare. Umożliwia to Cloudflare analizowanie transakcji danych między Twoją przeglądarką a naszą stroną internetową i działanie jako filtr między naszymi serwerami a potencjalnie złośliwym ruchem danych w Internecie. W tym kontekście Cloudflare może również wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie stosowane do rozpoznawania użytkowników Internetu, które jednak będą wykorzystywane wyłącznie do opisanych tutaj celów.

Korzystanie z Cloudflare wynika z naszego uzasadnionego interesu w dostarczaniu oferty naszej strony internetowej, która jest tak wolna od błędów i bezpieczna, jak to tylko możliwe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/media/pdf/cloudflare-customer-dpa.pdf.

Aby uzyskać więcej informacji na temat środków bezpieczeństwa i polityki prywatności Cloudflare, kliknij ten link: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych

Zawarliśmy z wyżej wymienionym dostawcą umowę o przetwarzaniu danych (DPA). Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej i jej podstron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. W związku z tym traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej strony internetowej, gromadzone są różne dane osobowe. Do danych osobowych zaliczają się dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że przesyłanie danych przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatne na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w terminologii RODO jako „Administrator danych”)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest:

5,0 International GmbH
Brauhausstraße 8
86732 Oettingen
Niemcy
Telefon: +49 531 7003-500
E-mail: info@5-0-original.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu, gdy cel, dla którego zostały zgromadzone, przestanie mieć zastosowanie. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania w prawie podatkowym lub handlowym); w tym drugim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Wyznaczenie inspektora ochrony danych zgodnie z wymogami prawa

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

Kutzschbach Electronic GmbH & Co.KG
– Inspektor ochrony danych –
Markham Str. 15
86720 Nördlingen
Niemcy
Telefon: +49 9081 2503-450
E-mail: datenschutz@oettinger-bier.de

Informacje o przekazywaniu danych do USA

Nasza strona internetowa korzysta w szczególności z narzędzi firm z siedzibą w USA. Gdy narzędzia te są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane na serwery tych firm w USA. Zwracamy uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnych przepisów o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do udostępniania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie, jako osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby specjalne) mogą przetwarzać, oceniać i trwale przechowywać Twoje dane na serwerach w USA w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Cofnięcie Twojej zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz również w dowolnym momencie odwołać zgodę, która została nam już udzielona. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu regulacyjnego

W przypadku naruszenia ochrony danych poszkodowana strona ma prawo odwołać się do właściwego organu regulacyjnego. Organem regulacyjnym w sprawach dotyczących ochrony danych jest krajowy organ ochrony danych w niemieckim kraju związkowym, w którym nasza firma ma siedzibę. Lista organów ochrony danych i dane kontaktowe są dostępne pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, KTÓRA STANOWI PODSTAWĘ PRZETWARZANIA DANYCH, ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI WNIESIESZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH DOTYCZY SPRZECIW, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ PRZEKONUJĄCE, GODNE OCHRONY PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU ZAANGAŻOWANIA SIĘ W MARKETING BEZPOŚREDNI, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKIM RODZAJEM MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO. JEŚLI WYRAZISZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle zamieszkują, pracują lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo zażądać, abyśmy przekazali Tobie lub stronie trzeciej wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony internetowej, ta strona korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Możesz rozpoznać szyfrowane połączenie, sprawdzając, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje o danych, ich sprostowanie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania Twoich danych. Możesz mieć również prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Możesz skontaktować się z nami w sprawie pytań dotyczących tych lub innych kwestii związanych z danymi osobowymi w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu podanego w stopce.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • W przypadku, gdy zakwestionujesz poprawność zarchiwizowanych przez nas Twoich danych, zazwyczaj będziemy potrzebować trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a Ty potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeśli wniesiesz sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, Twoje i nasze prawa będą musiały zostać zestawione ze sobą. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczysz przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie UE.

4. Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują to, co w branży określa się jako „pliki cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń Twojego urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub są trwale archiwizowane na Twoim urządzeniu (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Twoim urządzeniu do momentu ich aktywnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że pliki cookie stron trzecich są przechowywane na Twoim urządzeniu po wejściu na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Tobie lub nam korzystanie z niektórych usług oferowanych przez stronę trzecią (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby w przypadku braku tych plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców użytkownika lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej (wymagane pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (funkcjonalne pliki cookie, np. w przypadku funkcji koszyka na zakupy) lub te, które są niezbędne do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają wymierny wgląd w odbiorców internetowych), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług operatora. Jeśli zażądano Twojej zgody na przechowywanie plików cookie, odpowiednie pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Masz możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby otrzymywać powiadomienie za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane i zezwalać na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Możesz również uniemożliwić akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookie funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone. W przypadku korzystania z plików cookie stron trzecich lub w przypadku korzystania z plików cookie do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym osobno w związku z niniejszą Polityką ochrony danych i, w stosownych przypadkach, poprosimy o Twoją zgodę.

Zgoda na pliki cookie z Usercentrics

Ta strona internetowa korzysta z technologii zgody na pliki cookie Usercentrics w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania tych pierwszych w sposób zgodny z ochroną danych. Stroną oferującą tę technologię jest Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, Niemcy, strona internetowa: https://usercentrics.com/

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, następujące dane osobowe są przekazywane do Usercentrics:

 • Twoja deklaracja (deklaracje) zgody lub odwołanie deklaracji zgody
 • Twój adres IP
 • Informacje o Twojej przeglądarce
 • Informacje o Twoim urządzeniu
 • Data i godzina Twojej wizyty na naszej stronie internetowej

Ponadto Usercentrics będzie przechowywać plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przypisać Twoją deklarację (deklaracje) zgody lub wszelkie odwołania tej pierwszej. Dane zapisane w ten sposób będą przechowywane do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, usuniesz plik cookie Usercentrics lub do momentu, gdy cel archiwizacji danych przestanie istnieć. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich obowiązkowych prawnych okresów przechowywania.

Usercentrics wykorzystuje pliki cookie w celu uzyskania deklaracji zgody wymaganych przez prawo. Podstawą prawną korzystania z określonych technologii jest Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

Umowa o przetwarzanie danych

Nasza firma zawarła umowę o przetwarzaniu danych osobowych z Usercentrics. Jest to umowa wymagana przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, która gwarantuje, że Usercentrics przetwarza wszystkie dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

 • typ i wersję używanej przeglądarki;
 • używany system operacyjny;
 • adres URL odwołujący;
 • nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp;
 • czas zapytania serwera;
 • adres IP.

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, a także wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Twojej zgody.

W związku z tym przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Informacje wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz swoją zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, przestanie istnieć (np. po udzieleniu przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich obowiązkowych przepisów prawa – w szczególności okresów przechowywania.

Żądanie przesłane pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, Twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznej obsłudze przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona uzyskana.

Dane przesłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem wniosków o kontakt pozostają u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub nie wygaśnie cel przechowywania danych (np. po wypełnieniu Twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizowanie wzorców zachowań odwiedzających stronę internetową. W tym celu operator strony internetowej otrzymuje różne dane użytkownika, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w identyfikatorze użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego odwiedzającego stronę internetową. Ponadto Google Analytics pozwala nam, między innymi, rejestrować ruchy myszki i przewijania oraz kliknięcia. Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu rozszerzenia zebranych zestawów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych. Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkownika (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje o korzystaniu ze strony internetowej zarejestrowane przez Google są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane. To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji naszych usług oferowanych online. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed przesłaniem go do Stanów Zjednoczonych. Pełny adres IP zostanie przesłany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej w celu generowania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora tej strony internetowej, które są związane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany w połączeniu z Google Analytics z Twojej przeglądarki nie zostanie połączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych w ramach umowy

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z Google i w pełni wdrażamy rygorystyczne przepisy niemieckich agencji ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Okres archiwizacji

Dane na poziomie użytkownika lub incydentu przechowywane przez Google powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij następujący link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Zapobieganie gromadzeniu danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Dostępny jest plik cookie opt-out, który zapobiega gromadzeniu Twoich danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google.

Śledzenie konwersji Google

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi śledzenia konwersji Google. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Z pomocą usługi śledzenia konwersji Google jesteśmy w stanie rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład możemy analizować, jak często klikano przyciski na naszej stronie internetowej i które produkty są przeglądane lub kupowane ze szczególną częstotliwością. Celem tych informacji jest opracowanie statystyk konwersji. Dowiadujemy się, ilu użytkowników kliknęło nasze reklamy i jakie działania wykonali. Nie otrzymujemy żadnych informacji, które pozwoliłyby nam na osobistą identyfikację użytkowników. Google jako takie wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania do celów identyfikacji.

Korzystamy z usługi śledzenia konwersji Google na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. i nast. RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkownika w celu optymalizacji zarówno prezentacji internetowej operatora, jak i reklamy. Jeśli zażądano odpowiedniej deklaracji zgody (np. dotyczącej przechowywania plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi śledzenia konwersji Google, zapoznaj się z polityką ochrony danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Menedżer tagów Google

Używamy Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Menedżer tagów Google to narzędzie, które pozwala nam zintegrować narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie na naszej stronie internetowej. Sam Menedżer tagów Google nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Zarządza on jedynie zintegrowanymi za jego pośrednictwem narzędziami i uruchamia je. Menedżer tagów Google gromadzi jednak Twój adres IP, który może być również przekazywany do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych. Menedżer tagów Google jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i administrowaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

6. Wtyczki i narzędzia

Google Fonts

Aby zapewnić, że czcionki używane na tej stronie są jednolite, ta strona korzysta z tak zwanych czcionek Google Fonts. Gdy wejdziesz na naszą stronę internetową, Twoja przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, będzie musiała nawiązać połączenie z serwerami Google. W rezultacie Google dowie się, że Twój adres IP został użyty do uzyskania dostępu do tej strony internetowej. Korzystanie z czcionek Google Fonts opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji czcionki na stronie internetowej operatora. Jeśli uzyskano odpowiednią deklarację zgody (np. zgodę na archiwizację plików cookie), dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Każda taka zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek Google Fonts, zostanie użyta standardowa czcionka zainstalowana na Twoim komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek Google Fonts, kliknij ten link: https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Celem reCAPTCHA jest określenie, czy dane wprowadzone na tej stronie internetowej (np. informacje wprowadzone do formularza kontaktowego) są dostarczane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzających stronę na podstawie różnych parametrów. Analiza ta jest uruchamiana automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę. Na potrzeby tej analizy reCAPTCHA ocenia różne dane (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę lub ruchy kursora zainicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę nie są powiadamiani o tym, że analiza jest w toku.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie stron internetowych operatora przed niewłaściwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i przed spamem. Jeśli uzyskano odpowiednią deklarację zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Każda taka zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych Google i Warunkami użytkowania pod następującymi linkami:

7. Konferencje audio i wideo online (narzędzia konferencyjne)

Przetwarzanie danych

Używamy narzędzi konferencyjnych online, między innymi do komunikacji z naszymi klientami. Narzędzia, z których korzystamy, zostały szczegółowo wymienione poniżej. Jeśli komunikujesz się z nami za pośrednictwem wideokonferencji lub audiokonferencji z wykorzystaniem Internetu, Twoje dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez dostawcę odpowiedniego narzędzia konferencyjnego oraz przez nas.

Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie informacje, które podajesz/udostępniasz w celu korzystania z tych narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (godzinę) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników i inne „informacje kontekstowe” związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do przetwarzania komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofon lub głośnik oraz typ połączenia.

Jeśli treści są wymieniane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane w ramach narzędzia, są one również przechowywane na serwerach dostawcy narzędzia. Takie treści obejmują, między innymi, nagrania w chmurze, czaty / wiadomości błyskawiczne, pocztę głosową, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy całkowitego wpływu na procedury przetwarzania danych w używanych narzędziach. Nasze możliwości są w dużej mierze uzależnione od polityki korporacyjnej danego dostawcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych używanych narzędzi, które wymieniliśmy poniżej tego tekstu.

Cel i podstawy prawne

Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub obecnymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie, w jakim zażądano zgody, przedmiotowe narzędzia będą wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem od tej daty.

Czas przechowywania danych

Nie mamy wpływu na czas przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych do ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się bezpośrednio z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Używane narzędzie konferencyjne: Microsoft Teams

Korzystamy z usługi Microsoft Teams. Dostawcą jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych, zapoznaj się z polityką prywatności Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z dostawcą Microsoft Teams i w pełni wdrażamy rygorystyczne przepisy niemieckich agencji ochrony danych podczas korzystania z Microsoft Teams.